tak zwana II amnestia…

tak zwana II amnestia…

Tak zwana amnestia… 22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. II amnestię. Komuniści nie dotrzymali obietnic amnestyjnych, ujawniający się byli aresztowani i maltretowani. Na podstawie wymuszonych bestialskim biciem zeznań dokonywano dalszych aresztowań. Amnestia miała na celu zdławienie Powstania antykomunistycznego, oraz całkowitą likwidację podziemia antykomunistycznego w Polsce.

Hieronim Dekutowski Zapora tak wyraził się o amnestii:

„Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie.”

No Comments

Post a Comment