Akcja Testament! Cześć i Chwała Bohaterom!

Akcja Testament! Cześć i Chwała Bohaterom! Pilne działania dotyczą troski o Pamięć Żołnierzy Wyklętych! Wydarzenia, rocznice, święta! Troska o Kombatantów, Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego.

27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Nikomu nie udało się w okupowanej Europie utworzyć w konspiracji struktur administracji cywilnej, podziemnego parlamentu, sądów i liczącą w szczytowych momencie 400 tysięczną podziemną armię i jeszcze utrzymywać przez te organa stały kontakt z rządem przebywającym na uchodźstwie. Podziemne Państwo Polskie zdradzone przez zachodnich aliantów przestało istnieć 1 lipca 1945 r. Ale pozostawiło przyszłym pokoleniom testament walki o niepodległość i ochronę naszych narodowych wartości. Ideały Polski Walczącej pozostały żywe po dzień dzisiejszy.