Druga amnestia

Druga amnestia

Tak zwana amnestia… 22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił drugą tzw. amnestię. Komuniści nie dotrzymali obietnic amnestyjnych, ujawniający się Polacy byli aresztowani i maltretowani. Na podstawie wymuszonych bestialskim biciem zeznań dokonywano dalszych aresztowań. „Amnestia” miała na celu zdławienie powstania antykomunistycznego (1944-1953), oraz całkowitą likwidację podziemia antykomunistycznego w Polsce.

Hieronim Dekutowski „Zapora” tak wyraził się o „amnestii”:

„Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie.”

Na poniższym zdjęciu obwieszczenie prezydenta m.st. Warszawy Stanisława Tołwińskiego o uchwaleniu przez Sejm w dniu 22 II 1947 r. ustawy o amnestii i powołaniu przy wszystkich urzędach bezpieczeństwa komisji złożonych z przedstawicieli miejscowych rad narodowych i władz bezpieczeństwa, 3 III 1947 r., APW, sygn. A/VI P 19, nr 367

06

Politycznie Niepoprawny B

No Comments

Post a Comment