Kibice Zawiszy – spotkanie z żołnierzami AK

Kibice Zawiszy – spotkanie z żołnierzami AK

Relacja Kibiców Zawiszy na portalu stadionowioprawcy.net:

Mija szósty rok współpracy kibiców Zawiszy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz. W piątkowy wieczór po raz kolejny spotkaliśmy się z bohaterami, którzy są dla nas wszystkich wzorem patriotów, bezinteresownie oddanych Polsce, ludzi wiernych i oddanych wartościom – Bóg, Honor, Ojczyzna.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w sali restauracji „TOBIASZ”. Po przywitaniu zacnych gości i wysłuchaniu hymnu Armii Krajowej, zaproszony na wigilię ksiądz pułkownik Zenon Surma – Proboszcz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy odczytał list Biskupa Polowego Wojska Polskiego, następnie pobłogosławił zebranym i przekazał im i ich rodzinom serdeczne życzenia. Zgodnie z polską tradycją wszyscy obecni przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Kolejnym punktem spotkania był występ zespołu Diakonii Społecznej Ruchu Światło Życia, z którym zebrani wspólnie odśpiewali szereg kolęd i pieśni patriotycznych.

zawisza3

W trakcie spotkania miało miejsce wiele wzruszających rozmów było też sporo uśmiechów i słów uznania skierowanych pod adresem kibiców Zawiszy za patriotyczną postawę, opiekę nad grobami żołnierzy AK i oczywiście za tak miłe spotkanie. Na zakończenie żołnierzom Armii Krajowej wręczono przygotowane przez kibiców Zawiszy paczki świąteczne. Stało się już tradycją, że koledzy z trybun przygotowują dla naszych bohaterów oprawę. W tym roku przed restauracją rozpostarli kilkunastometrowy transparent z hasłem „Chociaż miną setki lat pamięć o Was będzie trwać”. Całość widowiska zwieńczyło odpalenie rac i gromkie „Cześć i chwała bohaterom” Obecni przed restauracją żołnierze AK nie kryli wzruszenia i podziwu, a w kierunku naszych kolegów posłali serdeczne „Dziękujemy”. Po zakończeniu uroczystości nasi goście zostali odwiezieni do domów.

zawisza2

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem chcieliśmy okazać wdzięczność tym, którzy płacili najwyższą cenę za walkę o Polskę. Jesteśmy przekonani, że nam się to w pełni udało, a potwierdzały to z serca płynące słowa podziękowania.

Wigilijne spotkanie z Żołnierzami Armii Krajowej jest kolejnym dowodem na to, że jesteśmy i mamy się całkiem dobrze. W najbliższych dniach (jeszcze przed świętami) udamy się z paczkami i życzeniami do kilkudziesięciu osób wskazanych nam przez Zarząd Okręgu Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nikt z naszych bohaterów nie zostanie pominięty!

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim osobom i firmom dzięki którym mogliśmy tak godnie przyjąć naszych gości!

Dziękujemy:

Księdzu Zenonowi Surmie za duchowe wsparcie i modlitwę, Diakonii Społecznego Ruchu Światło Życia za zadbanie o artystyczną stronę spotkania, Zawiszankom za pomoc podczas uroczystości, kolegom z grupy Ultras za przygotowanie opisanej wyżej oprawy, kibicom Zawiszy, którzy wsparli nas swoim transportem.

Szczególne podziękowanie należy się również tym osobom i firmom, które wsparły nas materialnie i rzeczowo.

No Comments

Post a Comment