Kontakt

Piotr Szymanowski
pe.szymanowski@gmail.com
723 782 967
Politycznie Niepoprawny B
pnb44@o2.pl