Pani Kiszczak…

Pani Kiszczak…

Pani Kiszczak, wdowa po Czesławie Kiszczaku powiedziała nad jego grobem:

„Bóg ci zapłaci za wszystkie krzywdy, którymi niewdzięczny, niegodny Polak ci czynił. […] Padają gdzieś tam słowa złe, nienawistne do ciebie. Ludzi pełnych zła, zakłamanych. […] Zakazałeś użycia broni w kopalni „Wujek”. Nie wydałeś żadnego rozkazu użycia broni. Twoje bohaterskie czyny zostaną odkryte.”

Na pogrzebie była też siostra księdza Sylwestra Zycha – zamordowanego w 1989 roku. Stała z boku, trzymając jego zdjęcia…

Niech za komentarz posłużą te filmy:

W poniższym filmie wykorzystano autentyczne fotografie, fragmenty filmu „Śmierć jak kromka chleba”, oraz ballady Jacka Kaczmarskiego p.t.”Mury” i „Modlitwa o wschodzie słońca”.

filmy od: zelek1968 / Amor Patriae Nostra Lex / MMSilesia / Walther Fuchs / ciekawamuza

No Comments

Post a Comment