Pragnienie Polski

Pragnienie Polski

Pragnienie Polski. Reportaż. Oddolnie powstające obywatelskie ruchy oraz stowarzyszenia są wyrazem dążeń i pragnień społecznych. Mnóstwo projektów inspirowanych przez młodzież ma na celu krzewienie postaw patriotycznych. W reportażu przedstawione zostały przykładowe inicjatywy tylko z samego Wrocławia i jego okolic.

film od: Radio Maryja

No Comments

Post a Comment