Skazany został na karę śmierci…

Skazany został na karę śmierci…

Generał August Emil Fieldorf „Nil”. Na filmie wypowiadają się: Maria Fieldorf-Czarska, Anna Walentynowicz, Piotr Szubarczyk, Ireneusz Kaczmarek.

Fragmenty „Z opowieści o moim mężu”, Janiny Fieldorf – czytała: Halina Winiarska. Program został zrealizowany podczas uroczystego spotkania: „Generał August Emil Fieldorf „Nil” 20 III 1895, 24 II 1953 – całe życie dla Polski” w Gdańsku – Oliwie. Tv Trwam 2009.

24 lutego 1953 r. w warszawskim więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci przez powieszenie na gen. Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” – organizatorze i dowódcy Kedywu Komendy Głównej AK, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

Generał Fieldorf „Nil” – film, który trzeba obejrzeć!

film od: sgsgqa

No Comments

Post a Comment