List otwarty do rodzin Żołnierzy Wyklętych

List otwarty do rodzin Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

Cała Polska, 16 września 2015

List otwarty do rodzin Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych warszawskiej „Łączki” cmentarza powązkowskiego.

  • W dniu 27 września 2015 roku na cmentarzu powązkowskim w kwaterze „Ł” nastąpi pochówek części  naszych bohaterów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, których udało się do tej pory zidentyfikować.
  • Mimo kontrowersji wokół tej sprawy, licznych głosów krytyki i inicjatyw społecznych sprzeciwiających się częściowemu pochówkowi, pragniemy Państwa poinformować, że rozumiemy i szanujemy decyzję tych z Państwa, którzy zdecydowali się na pochowanie swoich bliskich w panteonie dnia 27 września.
  • Uroczysty pogrzeb naszych bohaterów od dawna był wyczekiwany zarówno przez rodziny, kombatantów jak i liczne środowiska patriotyczne, którym bliskie jest hasło Bóg, Honor i Ojczyzna. Idea walki i męczeństwa Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych jest już częścią polskiej historii i spuścizną całego polskiego narodu. Ich testament jest dla żyjących powinnością i honorem, a idea walki o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę w czasie pokoju nie traci na znaczeniu, a wręcz nakłada na nas obowiązek „zachowania się jak trzeba”.
  • Ubolewamy, że niechęć i opieszałość władz z jaką mieliśmy do czynienia do tej pory w tej sprawie zaowocowała faktem, że obecnie możemy pochować tylko część naszych Bohaterów. Niewątpliwie tworzy to podziały wewnątrz samych tzw. „łączkowych” rodzin. Po raz kolejny metodą „dziel i rządź” rozgrywane są środowiska patriotyczne. Nie możemy jednak odwrócić się plecami do faktu, że w panteonie będą teraz chowani nasi Bohaterowie Narodowi. Oddamy im cześć niezależnie od układów politycznych i manipulacji. Musimy jednak pamiętać, że na godne upamiętnienie czekają wydobyci, a jeszcze niezidentyfikowani Bohaterowie, a przede wszystkim, że w dołach śmierci spoczywa jeszcze około 100 osób. Musimy się o nich upominać, musimy wymagać od władz Rzeczypospolitej Polskiej szybkich i konkretnych działań by „pohańbiona godność ludzka została przywrócona”.
  • Stańmy się strażnikami ich pamięci i gwarantem, że każdy z nich nie tylko w Warszawie, ale i w innych miejscach, na terenach gdzie byli mordowani, odzyska tożsamość i własny grób. Dlatego też w przededniu pogrzebu naszych bohaterów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych apelujemy i prosimy rodziny, które pochowają swoich bliskich o wsparcie naszych działań. Nie dajmy się podzielić. Bądźmy razem dla Wyklętych, dla Polski i dla przyszłych pokoleń. Tym samym zapraszamy osoby, organizacje, grupy patriotyczne oraz kombatantów do ścisłej współpracy w celu wydobycia, zidentyfikowania i godnego upamiętnienia wszystkich Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.

„Dopóki ostatni Żołnierz Wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci”- walka trwa.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Z wyrazami szacunku

płk Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”

ppor. Wacław Szacoń ps. „Czarny” – Honorowy Prezes ZOP „WiN”

kpt. Stanisław Szuro ps. „Zamorski” – więzień komunizmu

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – historyk, publicysta, duszpasterz

Tadeusz Płużański – historyk, publicysta, prezes fundacji „Łączka”

Beata Sławińska – fundacja „Łączka”

dr Zuzanna Kurtyka – wdowa po prezesie IPN Januszu Kurtyce

Leszek Żebrowski – historyk, publicysta

Piotr Szubarczyk – historyk, publicysta, pracownik BEP Gdańsk IPN

Dariusz Walusiak – historyk, reżyser dokumentalista

Anna Kołakowska – najmłodsza więźniarka stanu wojennego, radna miasta Gdańsk

dr Andrzej Kołakowski – poeta, bard Wielkiej Polski

prof. Wojciech Polak – historyk

Paweł Kurtyka – prezes honorowy SDR

Kajetan Rajski – autor książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”

Małgorzata Janiec – prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy w Krakowie

Jacek Janiec – prezes Środowiska Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”

kpt. dr Janusz Kamocki – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK koło Krowodrza w Krakowie

Władysław Kucia – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK koło Śródmieście w Krakowie

dr inż. Paweł Myszkowski – pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, radny miasta Białystok

Zbigniew Kowalski – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Kętach im. rtm. W. Pileckiego

Tomasz Baliczek – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu

Leszek Zakrzewski – Polskie Towarzystwo Historyczne Nowy Sącz

Mariusz Szewczyk – Sztafeta Pokoleń Nowy Sącz

Piotr Szymanowski – akcja-testament.pl

Beata Popławska- Walusiak – Akcja” Wyklęci-Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym Bohaterom”

Artur Szablak – prezes Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Grzegorz Krawczyński – członek Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski

Noworudzcy Patrioci

Akcja „Poczekajmy na Rotmistrza”

Fani Śląska Wrocław

Ostrowieccy Patrioci

Wągrowieccy Patrioci

Patriotyczny Mielec

Nowodębscy Patrioci

Małopolscy Patrioci

Augustowscy Patrioci