Dla Niepodległej!

Społeczny Komitet Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu przygotował specjalną publikację pt. „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły.

Publikację przekazujemy bezpłatnie, jako nasz społeczny wkład w upamiętnienie dziejów Niezłomnych, a przede wszystkim w przywracanie ich do społecznej świadomości. Książkę można rozpowszechniać dopiero od obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, oczywiście bez dalszego ograniczenia czasowego. Wyrażamy zgodę na dowolną wielkość jej nakładu. Również od czasu rozpoczęcia tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” może zostać zamieszczona na stronie internetowej danego środowiska.

Prace związane z tą książką były prowadzone społecznie. Dlatego przewidujemy aby wydrukowane przez państwa książki były udostępniane bezpłatnie lub w formie „cegiełek” (np. 10, 15 zł) przeznaczanych na upamiętnienie tych bohaterów w formie tablicy, pomnika, innej,… Zachęcamy i proponujemy, aby w miarę możliwości przekazywać po jednym egzemplarzu wydanej przez Państwa książki do okolicznych bibliotek.

Ostatnia strona książki – 128, tekstowa jest pusta, wolna. Jeśli publikacja zostanie wydana drukiem to przeznaczamy ją dla państwa. Jedynie wówczas na tej stronie zezwalamy na zamieszczanie informacji o wsparciu wydania tej książki i oczywiście na podanie osoby (osób), instytucji wspomagających jej druk. Na tej stronie na dole może również znaleźć się nazwa drukarni.

Natomiast nie wyrażamy zgody na dokonywanie zmian i na ingerencję w tekst (strony 1-127) i w okładki.

Poniżej dane potrzebne do druku w drukarni.

Publikacja pt. Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1953.

W załączniku tekst książki gotowy do drukarni.

Link do pliku drukarskiego: p>

Pliki PDF i JPG dla drukarni oraz plik opisu, całość ok. 30 MB.

Życzę Państwu powodzenia,

dr Dariusz Piotr Kucharski

członek władz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu

Dla Niepodległej – 001-128 – do druku (1)