Podziemna Armia Powraca!

Żołnierze Wyklęci. Podziemna Armia Powraca!

Konferencja z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala komisyjna nr 01, budynek F, 19 lutego 2015 roku,

godz. 11.00

OTWARCIE KONFERENCJI: poseł Stanisław Pięta.

BOHATERSTWO I WARTOŚCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH: dr Dariusz Piotr

Kucharski, dr Rafał Sierchuła, Leszek Żebrowski.

WSPÓŁCZESNY PRZEKAZ I TRADYCJA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH: Ilona

Gosiewska, Bartłomiej Ilcewicz, Jacek Karczewski, Bogdan Ścibut, ks. dr Jarosław

Wąsowicz, Bogdan Grzenkowicz, dr hab. Waldemar Handke, Marcelina Sieracka, Jarosław

Schabieński.

PREZENTACJA KSIĄŻKI Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963: dr Dariusz Piotr

Kucharski, dr Rafał Sierchuła.

PYTANIA I WOLNE GŁOSY

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: poseł Leszek Dobrzyński.

Organizatorzy: Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

Ogólnopolski Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.

Zgłoszenia udziału (imię i nazwisko) prosimy przesyłać do dnia 14 lutego na adres

skondp@gmail.com

plakat podziemna armia powraca
plakat podziemna armia powraca