Generał August Emil Fieldorf „Nil”

24 lutego 1953 roku o godzinie 15.00 został powieszony August Emil Fieldorf ps. Nil, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej.
Wyrok zasądzony przez sędzię Marię Gurowską (vel Maria Górowska vel Maria Sand vel Genowefa Maria Danielak z domu Zand – pochodzenie żydowskie) brzmiał:

„Fieldorfa Augusta Emila uznać winnym czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i za to na zasadzie art. 1 pkt. 1 dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy skazać go na karę śmierci.”

Aresztowanie generała odbyło się na podstawie bezprawnego nakazu podpisanego przez prokurator ppłk Helenę Wolińską (pierwotne nazwisko Fajga Mindla Danielak – pochodzenie żydowskie).

Politycznie Niepoprawny B

Poniżej Tadek Firma Solo i utwór „Generał Nil”