Generał August Emil Fieldorf „Nil”

24 lutego 1953 roku o godzinie 15.00 został powieszony August Emil Fieldorf ps. Nil, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej.
Wyrok zasądzony przez sędzię Marię Gurowską (vel Maria Górowska vel Maria Sand vel Genowefa Maria Danielak z domu Zand – pochodzenie żydowskie) brzmiał:

„Fieldorfa Augusta Emila uznać winnym czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i za to na zasadzie art. 1 pkt. 1 dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy skazać go na karę śmierci.”

Aresztowanie generała odbyło się na podstawie bezprawnego nakazu podpisanego przez prokurator ppłk Helenę Wolińską (pierwotne nazwisko Fajga Mindla Danielak – pochodzenie żydowskie).

Politycznie Niepoprawny B

Poniżej Tadek Firma Solo i utwór „Generał Nil”

Emil Fieldorf ps. Nil

24 lutego 1953 roku o godzinie 15.00 został powieszony August Emil Fieldorf ps. Nil, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej.

Wyrok

Wyrok zasądzony przez sędzię Marię Gurowską (vel Maria Górowska vel Maria Sand vel Genowefa Maria Danielak z domu Zand) brzmiał:

„Fieldorfa Augusta Emila uznać winnym czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i za to na zasadzie art. 1 pkt. 1 dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy skazać go na karę śmierci.”

Aresztowanie

Aresztowanie generała odbyło się na podstawie bezprawnego nakazu podpisanego przez prokurator ppłk Helenę Wolińską (pierwotne nazwisko Fajga Mindla Danielak).

Pamięć

Tadek Firma Solo Generał Nil: