Strzelecka 8 – zadanie wykonane!

Strzelecka 8 – radni Dzielnicy Praga-Północ wykonali zadanie!

Wielkie uznanie za podjęte decyzje! Przypominam poprzedni artykuł pod tytułem „Strzelecka 8 – zadanie dla radnych!”

Zapowiadałem w nich nadchodzącą sesję rady – na której miła zapaść uchwała Rady Dzielnicy ws. wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o utworzenie filii Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Strzeleckiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ.

Decyzja zapadła!

Idea podjęcia takiej uchwały przedstawiona została przez burmistrza Wojciecha Zabłockiego. W dyskusji zabrała głos Anna Straszyńska reprezentująca Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu. Przywołano też pismo, jakie do radnych skierował Jacek Karczewski dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na sesję rady zaproszony też został Leszek Żebrowski, który przedstawił niepodważalne argumenty za utworzeniem takiej placówki.

W trakcie obrad głos zabrał również p. Kamil Ciepieńko, przypominając min. o petycji Stowarzyszenia, pod którą nadal są zbierane podpisy.

Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu.

Podziemna Armia Powraca!

Żołnierze Wyklęci. Podziemna Armia Powraca!

Konferencja z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala komisyjna nr 01, budynek F, 19 lutego 2015 roku,

godz. 11.00

OTWARCIE KONFERENCJI: poseł Stanisław Pięta.

BOHATERSTWO I WARTOŚCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH: dr Dariusz Piotr

Kucharski, dr Rafał Sierchuła, Leszek Żebrowski.

WSPÓŁCZESNY PRZEKAZ I TRADYCJA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH: Ilona

Gosiewska, Bartłomiej Ilcewicz, Jacek Karczewski, Bogdan Ścibut, ks. dr Jarosław

Wąsowicz, Bogdan Grzenkowicz, dr hab. Waldemar Handke, Marcelina Sieracka, Jarosław

Schabieński.

PREZENTACJA KSIĄŻKI Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963: dr Dariusz Piotr

Kucharski, dr Rafał Sierchuła.

PYTANIA I WOLNE GŁOSY

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: poseł Leszek Dobrzyński.

Organizatorzy: Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

Ogólnopolski Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.

Zgłoszenia udziału (imię i nazwisko) prosimy przesyłać do dnia 14 lutego na adres

skondp@gmail.com

plakat podziemna armia powraca
plakat podziemna armia powraca