Polacy! Poczekajmy na Rotmistrza!

Polacy, Patrioci, Kibice – apel do nas, do wszystkich – poczekajmy na Rotmistrza Witolda Pileckiego!

Akcję „Poczekajmy na Rotmistrza” rozpoczęli Kibice Śląska Wrocław. Dołączyli Noworudzcy Patrioci. Powstała strona. Trzeba, żeby dołączyli wszyscy i dlatego proszę podawać ten apel innym, wszystkim razem i każdemu z osobna!

W skrócie

Sytuacja na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim, na „Łączce” wygląda tak: budowany jest „panteonik”. Miejsca pochówku i szczątki ofiar komunizmu – nie są jeszcze odnalezione.

„Łączka” – nadal jest masowym grobem!

Nadal nie odnaleziono wszystkich Bohaterów. Witold Pilecki, August Emil Fieldorf, Łukasz Ciepliński, to tylko kilka nazwisk.

Zakończenie budowy „panteonu” – zasadniczo utrudni dalsze poszukiwania szczątek Bohaterów!

Dlatego musimy działać!

Prośby są dwie

Pierwsza:

Wyślijcie zamieszczony poniżej apel do Ministra Andrzeja Kunerta!

Druga:

Zróbcie zdjęcie, takie jak prezentujemy w artykule, zamieście na swoich profilach, upowszechniajcie, przyślijcie do nas na adres ps.kibole@gmail.com na profil Kibole.pl lub na profil Akcja Testament.

Jarek Wąsowicz

poczekajmy zdjecie poczekajmy rotmistrz zdjecie Pilecki 1 zdjecie Pilecki 2 zdjecie Pilecki

To ma być nasz głos w sprawie Bohaterów! Kto, jeśli nie MY upomni się o nich!

Pamiętajcie, że cała sprawa poszukiwania szczątek i godnego upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, ofiar bezpieki i stalinowskich sądów – jest prowadzona przez obecne władze tak, żeby maksymalnie upokorzyć Polaków, a szczególnie rodziny ofiar.

Rodziny ofiar są to w większości osoby w podeszłym wieku, którym trudno jest aktywnie uczestniczyć w całym tym procesie!

Tymczasem, gdyby ze strony obecnych władz – była dobra wola – wszystko odbyłoby się dostojnie, godnie i cel, jakim jest upamiętnienie Bohaterów zostałby osiągnięty!

Polacy! Walka z czerwonym nadal trwa!

Robert Radwański określił to tak:

„Trzecie pokolenie AK walczy z trzecim pokoleniem UB”

Nie pozwólmy, żeby ubeckie wnuki wygrały tę „Bitwę o Pamięć”!

Część i Chwała Bohaterom! Hańba ich mordercom!

Sekretarz Rady OPWiM
Andrzej Krzysztof Kunert
tel. (22) 628 45 04 , (22) 661 90 60

e-mail: rada@radaopwim.gov.pl

Ja,………………… (Imię Nazwisko) jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i spadkobierca 1000 letniej spuścizny, jaką jest bohaterstwo i męczeństwo Naszego Narodu uważam za swój święty obowiązek wyrazić swój protest oraz oburzenie przeciwko nieuzasadnionemu pośpiechowi, oraz formie w jakiej zamierza Pan „uhonorować” pomordowanych przez zbrodniczy system komunistyczny.
Moim zdaniem panteon na „Łączce” powinien być dla Nas tym, czym przed wojną był dla Polaków Cmentarz Obrońców Lwowa, swoistym „Santo Campo”. Miejscem inspiracji, narodowej dumy, przemyśleń i refleksji. Tak jak Obrońców Lwowa nie chowano na raty, tak Żołnierzy Niezłomnych należy pochować razem, podczas uroczystego, narodowego święta jakim niewątpliwie będzie Ich wspólny pogrzeb.
W myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego uważam za skandal chowanie jednych, kiedy w ziemi leży jeszcze tylu wielkich: Witold Pilecki, August Emil Fieldorf, Łukasz Ciepliński – tych postaci nie trzeba przedstawiać. Naszym świętym obowiązkiem jest poczekać na wszystkich razem i każdego z osobna!!! Jesteśmy Im to winni, gdyż ludzie Ci za wiarę w najświętsze wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna zapłacili najwyższą cenę. Ceną tą były tortury i śmierć w ubeckich katowniach, oraz miejsce w bezimiennych, sypanych wapnem masowych grobach. A takim grobem, masowym grobem jest powązkowska „Łączka”, prawda?
Dlatego domagam się od Pana, jako od de facto urzędnika państwowego, zaprzestania pospiesznej budowy pomnika i uhonorowania wszystkich bohaterów, jak jeden, dokładnie tak jak na to zasłużyli swą wierną i niezłomną służbą „…aż do ofiary życia mego”.

Z poważaniem…………………

Wyborcza a Powstanie – kłamstwa!

„Gazeta Wyborcza a Powstanie Warszawskie” – wykład „wspólny”: Leszek Żebrowski, Marek Chodakiewicz, Stanisław Michalkiewicz.

Szanowni Czytelnicy!

Warto, powiem więcej – trzeba koniecznie przeznaczyć dwie godziny na wysłuchanie tego wykładu. Dlaczego? Bo już tylko w nas nadzieja, że przeniesiemy prawdę o Pamięci Bohaterów dalej, że przekażemy ją młodszym Polakom. Oni – uczestnicy Powstania Warszawskiego spełnili swój obowiązek.

Do nas należy zrozumieć ich losy, pielęgnować pamięć i przekazywać ją dalej!

Trzeba wiedzieć, że cały czas są w Polsce „grupy interesów”, które chcą za wszelką cenę wrobić Polakom poczucie winy i wstydu za polską historię.

Zostało już niewielu Powstańców i… My. Od nas zależy – jaki będzie obraz Powstania Warszawskiego w całym świecie!

Każde zdanie tego wykładu mówi nam jak było naprawdę i jak fałszowana jest prawda. Dlatego siadajmy wygodnie z przyjaciółmi i słuchajmy!

Cześć i Chwała Bohaterom! Hańba ich mordercom!

Spotkanie poświęcone roli „Gazety Wyborczej” w kształtowaniu narracji dotyczącej historii Powstania Warszawskiego. Pretekstem do niego będzie nowe wydanie głośnej książki Leszka Żebrowskiego pt. „Paszkwil Wyborczej”, w której zdemaskował on manipulacje w tekście przypisującym powstańcom zbrodnie na ludności żydowskiej. W debacie wokół publikacji udział wezmą: autor Leszek Żebrowski, prof. Marek Jan Chodakiewicz oraz Stanisław Michalkiewicz. Spotkanie odbyło się w piątek 31 lipca o godz. 18.30 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Film od: Blogpressportal

Leszek Żebrowski – wyzwolenie, czy początek okupacji?

Wykład Leszka Żebrowskiego: „1945 rok – wyzwolenie, czy początek nowej okupacji?

Wyzwolenie, czy ujarzmienie? To jest coś, co w dalszym ciągu w Polsce dzieli całe środowiska, często nawet rodziny. Część jest za tym, że trzeba było iść z sowietami do Berlina i zgodzić się na Polskę, którą Stalin dawał. Była też i druga strona. Strona niepodległościowa, która nie po to walczyła tyle lat o Polskę, żeby się poddać…

Jak odbiera się pamięć Polakom, jak robią to ludzie, który – bezprawnie – noszą tytuły naukowe…

Jak decyzje ludzkie tamtych lat wpływają na obecną sytuację w Polsce?

Dlaczego sami sobie zakładamy knebel?

Posłuchajcie w części 1.

Dwie ideologie – faszyzm i komunizm, musimy pamiętać, że to jest zło! To jest zło, które było, ale… w wielu miejscach nadal jest. Są ruchy polityczne i społeczne, które do tego nawiązują.

Syn wicemarszałek Wandy Nowickiej prowadzi portal 1917.pl – piewca rewolucji bolszewickiej. Kilka lat temu pisał, że sowieci dobrze zrobili że wybili w Katyniu polskich oficerów… Nie mogli go przez całe lata znaleźć. Mamusia nie odcięła się od niego! Pewnie myśli tak samo…

Posłuchajcie w części 2.

O ludziach, którzy lata po wojnie musieli mieć przy sobie kromkę chleba. O ludziach, którzy zasypiając musieli mieć w pobliżu worek suchego chleba. O ludziach, którzy – mimo dobrej sytuacji materialnej – gromadzili zapasy. W obawie, że „sowieci znów przyjdą”. Na czym polegała niemiecka i sowiecka eksterminacja elit?

Posłuchajcie w części 3.

O tym, jak Zachód „karmił” sowietów. O tym, jak bolszewicy, którzy skazali tysiące ludzi na śmierć – stali się „sojusznikami” Zachodu. Jak – naprawę – przebiegała II wojna światowa, jak zachowywał się Zachód wobec Polski. Plany sił niepodległościowych w Polsce, Katyń i milcząca zgoda Zachodu. Międzynarodowa Komisja Czerwonego Krzyża – Niemcy wyrazili zgodę wiosnę 1944 roku. Sowieci – nie!

Konspiracja komunistyczna – jak rozpracowywała agenturalnie struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

Posłuchajcie w części 4.

Walka Polskiego Państwa Podziemnego z czerwoną infiltracją. Dwie okupacje w Polsce – Niemiecka i sowiecka. Działania komunistycznych jaczejek skierowane w Państwo Polskie. Jak komuniści mordowali żołnierzy AK, na przykład pod miejscowością Owczarnia, gdzie najpierw powiedziano „My Polacy, wy Polacy, porozmawiajmy” a potem bestialsko wystrzelano bezbronny oddział Armii Krajowej.

Jak układała się współpraca oddziałów AK z miejscową ludnością. O zdradach w śledztwie, o bandytach, mordercach, awansowanych przez komunistów, o rabunkach i gwałtach.

Jak „znikali” ludzie?

Jak rozpracowywano Armię Krajową? Czemu miała służyć „Akcja Burza”?

Posłuchajcie w części 5.

Kto i dlaczego na rozkaz Rzepeckiego oddał ubekom wszystkie zasoby finansowe Polskiego Państwa Podziemnego. Nierówna walka, w imię czego? Pisma do Wodza Naczelnego.

Rozkaz zakazujący jakichkolwiek kontaktów z bolszewikami i ujawniania się! Jak i kiedy rozwiązano Delegaturę Rządu na Kraj?

Co działo się dalej, po rozwiązaniu AK. Powstanie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Posłuchajcie w części 6.

Kim był i jaką rolę spełnił Mikołajczyk. Jak z PSL „zrobił się” ZSL, partia która twierdzi, że nie ma przeszłości. Byli chamo-komuną! Trzeba o tym wiedzieć! Lato 1945 – powstaje Wolność i Niezawisłość. Jakie był cele tej organizacji? „Ruch oporu bez wojny i dywersji” założenie, które zniszczyło WiN. Nadzieje związane z tym, że komuna ogłosi wolne wybory… Poakowskie oddziały Samoobrony. Akt ostatni tragedii…

Niech świat o tym usłyszy!” Jak „znikała” w oczach Zachodu sprawa Polski. Kim byli: Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Mieczysław Moczar? Oni dostawali sowieckie obywatelstwo! Nie byli represjonowani!

Bez znajomości życiorysów tych panów – nie zrozumiemy, kto dziś nami rządzi!

Powstanie sowieckiej służby – Informacji Wojskowej i rozkazy wydawane po rosyjsku i podpisywane cyrylicą! Z tej służby „wyrośli” Jaruzelski i Kiszczak – „ludzie honoru” według Adma Michnika.

KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Jednostki Nadwiślańskie MSW – Biuro Ochrony Rządu czyli „ciągłość” komunistycznych służb!

Posłuchajcie w części 7.

Jak powstała bezpieka? Ilu z kadry kierowniczej było pochodzenia żydowskiego? Czym była żydo-komuna? Ich geneza jest w towarzyszach – o złej fizjonomii, niepolskiej wymowie i obcych nazwiskach. Jak nadawano polskie nazwiska funkcjonariuszom bezpieki. Adam Michnik w latach 80. mówił publicznie, że: „środowiskiem, z którego się wywodzi jest żydo-komuna w sensie ścisłym!” Teraz tego nie wolno mówić? Ale powtarzać – trzeba!

Kilka zdań o życiorysie Zygmunta Baumana – sowieckiego funkcjonariusza NKWD, przysłanego do Polski. „Koryfeusz” polskiej nauki! Informacja Wojskowa, UB, KBW, MO, ORMO, Służba Więzienna, Straż Przemysłowa – kilkaset tysięcy ludzi wywodzących się z bandytów, morderców – to siła komuny do walki z Narodem!

Posłuchajcie w części 8.

Porównajcie teraz tych co się obnoszą ze styropianem z Bohaterami! Jak mordowano polskie elity i kto po nich „nastał”? Ile historii zakopano? Ile wspaniałych ludzi zabito? Zapomniane nazwiska…

O niszczeniu polskiej nauki, przez dopuszczaniu lumpów do elitarnych zawodów. „Awans społeczny” i jego konsekwencje!

Dlaczego Polacy nie cieszyli się z nowej okupacji, tak jak Francuzi, Belgowie. Dlaczego „ludność na widok naszego wojska uciekała do lasu”?

Po wojnie! Po wojnie do zwalczania oddziałów niepodległościowych używano nawet lotnictwa! Stosowano masowe egzekucje, a podatki za komuny wzrosły w porównaniu z niemieckim – o kilkadziesiąt procent! Za niepłacenie podatków wielu chłopów trafiło do obozów pracy! Porażająca skala zbrodni na własnym Narodzie!

Posłuchajcie w części 9.

Ta część dotyczy okresu po 1947 roku. Po „wygranych” wyborach. Jak PPR rozprawiał się z ludźmi, którzy chcieli godnie pochować ofiary KGB i NKWD? Dlaczego „wolna” Polska chce pomóc imigrantom muzułmańskim, a nie Polakom z Kazachstanu? Jak „zasiedlano” ocalałem mieszkania? Jak „mieszano” dawną jeszcze ocalałą inteligencję z motłochem ze wsi? Jak plugawiono Polskę? Wyzwolenie? Tak! Ale zaraz potem – okupacja!

Musimy sobie zdawać sprawę, żeby wiedzieć – kto nami rządzi. Obecna koalicja, Platforma Obywatelska – wywodząca się z Unii Wolności – przedtem z Unii Demokratycznej, jej założyciele – z PZPR! Nie z Księżyca! A z drugiej strony chamo-komuna – Polskie Stronnictwo Ludowe – wywodzące się… z ZSL…

Posłuchajcie w części 10.

 

Leszek Żebrowski

1945 rok – wyzwolenie, czy początek nowej okupacji?”

Wykład z cyklu „Praskie Spotkania z Historią”

Organizatorzy: Stowarzyszenie KoLiber i Dom Kultury TuPraga.

25 czerwca 2015

Leszek Żebrowski – „Nie tylko o Kibicach”

Leszek Żebrowski – „Nie tylko o Kibicach”

„Wszystkie uroczystości i obchody patriotyczne rozpoczęły się od środowisk kibicowskich!”

– mówi Leszek Żebrowski.

194.181.21.106 i Kibole.pl – przedstawiają wywiad z Leszkiem Żebrowskim. Rozmawiamy o tym, jak przedstawia się obecnie świadomość historyczna słuchaczy wykładów, które wygłasza w całej Polsce i wśród emigrantów. Przeszło 30 lat działalności edukacyjnej, odkrywania białych plam naszej historii najnowszej. Epopeja Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, Żołnierzy Armii Krajowej, Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji, które nie skapitulowały po zajęciu Polski przez komuchów.

Wywiad przeprowadzono 11 czerwca i nie sposób było nie zadać pytania o bieżącą sytuację. Mówiliśmy też o roli kibiców w pielęgnowaniu Pamięci Bohaterów, o koniecznej samoorganizacji i o tym, ja przeciwstawiać się oszczerstwom ze strony spadkobierców czerwonego okupanta. Nie można pozwolić na to, żeby na dotowanym przez państwo Przeglądzie Piosenki Aktorskiej wykonywano „hymn” gwardii ludowej – zbrodniczej formacji.

Dlaczego – im bliżej do kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego – tym więcej ze strony polskojęzycznych-reżymowych mediów jest ataków na środowiska kibiców! Gdy to właśnie kibice pełnią rolę „Strażników Pamięci”, opiekują się kombatantami i dbają o miejsca pamięci.

Mówimy też o tym, jak odebrać Polskę z rąk potomków ubeków.

Zapraszamy do obejrzenia – obu części.

Przypominamy…

… we Wrocławiu trwają obchody II Dni rotmistrza Pileckiego. Trochę wydarzeń już za nami:

http://solidarnosc.wroc.pl/relacja-foto-z-marszu-pamieci-rtm-pileckiego/

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3860803,wroclaw-powstancza-kotwica-z-szesciuset-zniczy-dni-rotmistrza-pileckiego,id,t.html

http://niezalezna.pl/67033-wroclaw-oddaje-hold-pileckiemu

Przed nami jeszcze kilka dni z Witoldem Pileckim, poniżej zaplanowane wydarzenia:

21 maja
○ Wykład dr Katarzyny Pawlak-Weiss z Instytutu Pamięci Narodowej ○ Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, ul. Kuźnicza 11 ○ Godz. 18:00

Organizacja wydarzenia: Wrocławski Oddział Stowarzyszenia KoLiber

22 maja
○ Koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego – duet bardów zaprezentuje utwory poświęcone Żołnierzom Niezłomnym ○ Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, ul. N. Barlickiego 28 (róg ul. Nowowiejskiej) ○ Godz. 20:00

Organizacja wydarzenia: Kibice WKS Śląsk Wrocław

23 maja
○ Spektakl „De profundis” ○ Art Café Kalambur, ul. Kuźnicza 29 a ○ Godz. 18:00

Organizacja wydarzenia: Teatr Karabela, Stowarzyszenie Odra-Niemen

Msza święta 18.00 ○ Wykład Leszka Żebrowskiego 18.30 – publicysty, badacza dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego z lat 1944–63 ○ ○ Koncert zespołu 1z12 Akustyczne Wrzenie reprezentującego nurt patriotyczny 19.45 ○ Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej na Kozanowie, ul. Pilczycka 25

Organizacja wydarzenia: Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej

24 maja
○ Wyjazd na rajd po Rudawach Janowickich w hołdzie rtm. Witoldowi Pileckiemu ○ Przystanek autokarowy przy Aquaparku, ul. M. Petrusewicza (róg ul. Borowskiej) ○ Godz. 7:00

Organizacja wydarzenia: Stowarzyszenie Odra-Niemen

Msza św. w rycie trydenckim ○ Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku ○ Godz. 18:00

Organizacja wydarzenia: Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna

25 maja
○ Uroczystości wieńczące II Wrocławskie Dni z Rotmistrzem Pileckim, Apel Pamięci ○ Tablica Pamiątkowa przy ul. Podwale 31 ○ Godz. 21:00

Organizacja wydarzenia: Stowarzyszenie Odra-Niemen i Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

CZEŚĆ I CHWAŁA ROTMISTRZOWI!

Tylko świnie siedzą w kinie!

Podczas okupacji Niemcy postanowili zadusić wszelkimi sposobami polską kulturę. Jedną z metod było sprowadzenie poziomu działających (za zgodą okupanta) teatrów, kabaretów, kin do poziomu rynsztoka.

Jednak niektórzy ludzie (nie nam ich sądzić) potrzebowali, nawet tandetnej rozrywki i do kin, teatrów chadzali. Polskie Państwo Podziemne (jego organizacje) odpowiadało na to hasłami na murach: „Tylko świnie siedzą w kinie” i „Padlina idzie do kina”. Zdarzały się też akcje ze śmierdzącymi, żrącymi substancjami wrzucanymi do kawiarni, sal kinowych i teatralnych.

Dziś, z okazji filmu „GnIda” i „Pokłosie” hasło o świniach powróciło (i dobrze!).

Podobnie było z propagandą. Niemcy wydawali – po polsku – gazety, w których prócz dumnych informacji o „sukcesach armii niemieckiej” były też zwykłe ogłoszenia typu „kupię sprzedam”, nekrologii, informacje o zakazach, nakazach i represjach. Działały „szczekaczki” czyli głośniki w miejscach publicznych oraz radio, nadające po polsku.

Polskie Państwo Podziemne uważało, że Polacy nie powinni słuchać i czytać tej propagandy. Tym bardziej – współpracować z nimi. Gazety nazywano „gadzinówkami”.

Najpopularniejsze tytuły to: „Nowy Kurier Warszawski”, „Kurier Częstochowski”, „Goniec Krakowski”, „Dziennik Radomski”, „Goniec Codzienny”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Gazeta Lwowska”, „Fala”. Gadzinówkami okupanta sowieckiego były „Prawda Wileńska”, „Prawda Komsomolska”, „Wolna Łomża” i „Czerwony Sztandar” we Lwowie.

Dziś media są technicznie inne, niż za okupacji niemieckiej. Służą okupacji unijnej, pełniąc identyczną rolę. Ogłupiają Polaków programami rozrywkowymi na poziomie slamsów, fałszują historię emitując przygody ormowca, kapitana Klossa i czterech pancernych, deprawują młodzież teoriami gender, brutalnie walcząc z Kościołem, wreszcie podając fałszywe informacje o „sukcesach” okupanta czyli unii europejskiej.

Oczywiście – kary za spalenie „flagi” okupanta (która wszak flagą nie jest) są mniejsze niż za rysunek przekreślonej swastyki podczas okupacji. Przynajmniej na razie są mniejsze…

Pan Leszek Żebrowski, znany Wam z licznych wykładów i publikacji na temat historii Polski, losów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, na jednym ze spotkań nawiązał do używanego podczas okupacji powiedzenia „Tylko świnie siedzą w kinie”. Tłumaczył też słuchaczom, jak Polacy reagowali na propagandę niemiecką. W skrócie pisząc – nie wypadało czytać niemieckiej (wydawanej po polsku) prasy, chodzić do kina, teatrów, czy też teatrzyków (kabaretów).

Dziś też mało kto chwali się, że ogląda TVN i niewiele osób czyta publicznie gazetę wyborczą.

Ale jednak…

Wspomniany Leszek Żebrowski powiedział znamienne słowa: „oprócz tych, którzy musieli czytać ze względów zawodowych” czyli ludzi pełniących ważne funkcje w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Te osoby – musiały – wiedzieć, co pisze wróg.

Nie jestem historykiem, nie pełnię żadnych funkcji politycznych, ale… Mój Dziadek, gdy miałem kilka lat, bardzo starannie uczył mnie języka rosyjskiego, powtarzając że „język wroga trzeba znać” i stawiając siebie za przykład, bo w 1920 roku właśnie znajomość rosyjskiego pozwoliła mu w porę zareagować na działanie bolszewików, którzy pod flagą czerwonego krzyża – dobijali rannych. Udał zabitego i ocalał.

Dziś, muszę się Wam przyznać, że czasami oglądam TVN, Polsat i TV „publiczną”.

Dlatego pozwoliłem sobie na ten artykuł!

Uważam bowiem, że media polskojęzyczne, gadzinowe – są potwornie silne, sprawne i groźne! My – spadkobiercy Testamentu Polski Walczącej, stowarzyszenia patriotyczne, media patriotyczne, prawicowe, grupy kibicowskie – też mamy siłę, ale… niestety za małą!

Media reżymowe atakują na wszystkich frontach, na każdej płaszczyźnie! Od „ciężkich” ale czasem atrakcyjnych audycji, pseudointelektualnych gaworzeń tego tam Miecugowa, przez sprawne warsztatowo dziennikarstwo Moniki Olejnik, przez tańce z gwiazdami i reality show, do sentymentalnych powtórek czterech pancernych i kapitana ORMO – Klossa, który sam, wraz Gwardią Ludową – wygrał II wojnę światową.

W dziedzinie informacji – media niezależne – są jak stary traktor w porównaniu z bolidem Formuły jeden. W dziedzinie rozrywki, mają ofertę wiejskiej remizy wobec wiedeńskiej opery.

Zwróćmy uwagę, jak prędko utrącono niezależność kabaretów, „dosypując im kasy”. Z młodych, niezależnych, studenckich, inteligenckich, odważnych – w kilka lat zamienili się w błaznów, drwiących z księży, relacji małżeńskich, teściowych, ludzi ze wsi, więźniów i niepełnosprawnych. Polski fenomen „najweselszego baraku w obozie socjalizmu” zamienił się w płatnych pachołków propagandy.

Jedyna z niewielu telewizja, która stara się przeciwstawić rynsztokowej formule – TV Republika – jest żałosna warsztatowo. Nawet puder na twarzach prowadzących jest gorszy, niż ten używany w TVN! Fryzury dziennikarek są wzorowane na latach 60. Ja wiem, że liczyć się powinna treść, ale forma odrzuca przeciętnego widza. Dziennikarze mają zepsute zęby i wady wymowy! Rozmowy w studio toczą się za wolno dla widza nawykłego do nowoczesnych mediów. Audycje typu „12 krok” i „Literatura na trzeźwo” są nie do przyjęcia! Młodzież, gdy nawet wiedziona ciekawością zacznie oglądać, to ucieknie z krzykiem po kilku sekundach.

Podobnie z nieudolnym naśladownictwem audycji „kuchennych”, które zagościły w reżymowych mediach z jedynego tylko powodu – chęci zniszczenia polskiej Tradycji i Rodziny! Bo córka powinna się uczyć gotować od Matki, a nie od pajaca z telewizji! Dlaczego więc w TV Republika nie dość, że kopiuje się antyrodzinne wzory, to jeszcze robi się to nieudolnie.

Ręce opadają, a młodzież znów ucieka, gdy porówna wygląd internetowych witryn patriotycznych i reżymowych. To są lata świetlne! Tego się nie da oglądać, mimo interesujących treści!

„Nie mamy armat!” i najwyższy czas żeby środowiska patriotyczne zdały sobie z tego sprawę!

Walka o Polskę nie toczy się (jeszcze i na szczęście) na ulicach. Ta walka toczy się o oglądalność! Jeśli nie potraktujemy tego poważnie – wysiłek i dorobek setek tysięcy patriotów – zostanie zmarnowany.

Nie jestem historykiem, ale widzę gołym okiem różnicę między realną siłą Polskich Patriotów a jej medialnym odbiciem!

Nie neguję wszystkiego! Wydawane są wspaniałe książki, powstają filmy, odbywają się wykłady i spotkania, działają profile wielu organizacji, stowarzyszeń i grup, ale to za mało!

Trzeba ruszyć z miejsca!

Inaczej bezmózga masa zaćpanych lemingów po prostu wygra i zamieni miejsca pamięci na knajpy!

Na stronie 194.181.21.106 staramy się dokumentować wszystko, co grupy Kibiców-Patriotów robią dla upamiętnienia Bohaterów Polski Walczącej, Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.

Ale – to też za mało!

Dlatego apeluję do Was o nadsyłanie informacji, materiałów dotyczących Waszych działań, zapraszam do współpracy! Działajmy razem nie tylko podczas uroczystości i obchodów.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Podziemna Armia Powraca!

Żołnierze Wyklęci. Podziemna Armia Powraca!

Konferencja z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala komisyjna nr 01, budynek F, 19 lutego 2015 roku,

godz. 11.00

OTWARCIE KONFERENCJI: poseł Stanisław Pięta.

BOHATERSTWO I WARTOŚCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH: dr Dariusz Piotr

Kucharski, dr Rafał Sierchuła, Leszek Żebrowski.

WSPÓŁCZESNY PRZEKAZ I TRADYCJA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH: Ilona

Gosiewska, Bartłomiej Ilcewicz, Jacek Karczewski, Bogdan Ścibut, ks. dr Jarosław

Wąsowicz, Bogdan Grzenkowicz, dr hab. Waldemar Handke, Marcelina Sieracka, Jarosław

Schabieński.

PREZENTACJA KSIĄŻKI Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963: dr Dariusz Piotr

Kucharski, dr Rafał Sierchuła.

PYTANIA I WOLNE GŁOSY

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: poseł Leszek Dobrzyński.

Organizatorzy: Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

Ogólnopolski Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.

Zgłoszenia udziału (imię i nazwisko) prosimy przesyłać do dnia 14 lutego na adres

skondp@gmail.com

plakat podziemna armia powraca
plakat podziemna armia powraca

 

Niszczą piwnice na Strzeleckiej!

Z ostatniej chwili! Niszczą piwnice na Strzeleckiej! Przeczytajcie to zawiadomienie! Przez tyle lat – nikt nic nie zrobił! Powstają inne muzea! A tu? Nie dajmy się! Upomnijmy się o Pamięć Bohaterów!

strzelecka pismo

Miało być Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Pradze, w Warszawie, przy ulicy Strzeleckiej 8. Ale (miejmy nadzieję, że na razie) – sprawa się odwleka. W tym budynku, w okresie stalinowskim więziono, brutalnie przesłuchiwano i mordowano żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W latach 1944–1945 mieściła się tam kwatera NKWD w Polsce, a w latach 1945–1948 areszt Urzędu Bezpieczeństwa. Na ścianach piwnicy zachowały się napisy wykonane przez więźniów. – To miejsce wyjątkowe w skali kraju – powiedział dr Tomasz Łabuszewski z IPN.

Jeszcze niedawno władze informowały, że Muzeum powstanie w 2014 roku!

Strzelecka tablica

„Jeszcze w tym roku zostanie otwarty nowy obiekt muzealny w Warszawie – Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Na potrzeby nowej instytucji zostanie zaadaptowana zabytkowa kamienica tj. dawna kwatera główna NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 na Pradze Północ”

– poinformowała w czerwcu 2014 rzeczniczka prasowa Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na razie więc możemy pokazać to, co zostało w piwnicach katowni. W 2007 roku trafiła tam ekipa filmowa TV Puls wraz z Panem Jerzym Skorupińskim, który był więźniem w okresie stalinowskim.

realizacja: Marcin Wikło
zdjęcia: Paweł Wudarczyk
emisja: TV Puls

Na zdjęciu drzwi celi, na których zachowały się oryginalne napisy.

Nowe terminy – wykłady Leszka Żebrowskiego!

Pilne! Nowe terminy – wykłady Leszka Żebrowskiego!

SPOTKANIA:

Chrzanów, 31 stycznia br., godz. 16.00
Parafia Matki Bożej Różańcowej
„Żołnierze Wyklęci”

Grojec (gm. Alwernia), godz. 19.00
Remiza OSP w Grojcu
„Wymiana elit w Polsce Ludowej po 1944 roku”

Alwernia, 1 lutego br., godz. 16.00
„Żołnierze Wyklęci”
Klasztor w Alwerni, Sala Wykładowa.

WSTĘP WOLNY

Plakat wykład

Jeśli ktoś z Was nie był jeszcze na wykładzie Leszka Żebrowskiego – polecam z całego serca. Słuchałem Pana Leszka w 2014 roku na Jasnej Górze, podczas VI Kibicowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Mówił o Powstaniu Warszawskim. Wydawało mi się, że wiem dużo na ten temat. Słuchałem opowiadań uczestników, przeczytałem wszystko co się na ten temat ukazało. A, jednak – siedziałem zafascynowany i słuchałem każdego słowa! Po powrocie do Warszawy pojechałem w miejsca, o których wspominał Pan Leszek z młodymi kibicami i starałem się przekazać im, to co usłyszałem. Bardzo za ten wykład dziękuję. Zapraszam Was wszystkich na kolejne!

informacje zawsze na akcja-testament.pl