Strzelecka 8 – zadanie wykonane!

Strzelecka 8 – radni Dzielnicy Praga-Północ wykonali zadanie!

Wielkie uznanie za podjęte decyzje! Przypominam poprzedni artykuł pod tytułem „Strzelecka 8 – zadanie dla radnych!”

Zapowiadałem w nich nadchodzącą sesję rady – na której miła zapaść uchwała Rady Dzielnicy ws. wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o utworzenie filii Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Strzeleckiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ.

Decyzja zapadła!

Idea podjęcia takiej uchwały przedstawiona została przez burmistrza Wojciecha Zabłockiego. W dyskusji zabrała głos Anna Straszyńska reprezentująca Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu. Przywołano też pismo, jakie do radnych skierował Jacek Karczewski dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na sesję rady zaproszony też został Leszek Żebrowski, który przedstawił niepodważalne argumenty za utworzeniem takiej placówki.

W trakcie obrad głos zabrał również p. Kamil Ciepieńko, przypominając min. o petycji Stowarzyszenia, pod którą nadal są zbierane podpisy.

Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu.

Raport z Ostrołęki #1

Raport #1

Rozpoczynamy akcję zachęcającą naszych czytelników do odwiedzania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zapraszamy do przyjazdu i oglądania na żywo oraz do zaznajomienia się z historią powstania Muzeum, samym obiektem, oraz zgromadzonymi zbiorami. To ostatnie – kwerendę biogramów, można zrobić zaglądając na stronę Muzeum. Na dziś artykuł o polskim podziemiu na Nowogródczyźnie. Zapraszamy do czytania oraz do zwiedzania na żywo.

Polskie podziemie antykomunistyczne na Nowogródczyźnie – Olechowcy

Wiele osób kojarzy termin „Żołnierze Wyklęci” z podziemiem antykomunistycznym działającym w granicach powojennej Polski. Należy zdać sobie sprawę z tego, że zorganizowany polski opór w stosunku do władzy komunistycznej miał miejsce chociażby na terenach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i trwał aż do początku lat pięćdziesiątych.

Anatol-Radziwonik

Anatol Radziwonik

Anatol Radziwonik – legendarny „Olech” urodził się na Nowogródczyźnie – w Brańsku.. Przed wojną uczył w szkole i współorganizował harcerstwo. W 1938 roku ukończył kurs podchorążówki i awansował do stopnia podporucznika rezerwy piechoty. Z jego akt nie dowiadujemy się gdzie walczył podczas wojny obronnej 1939 roku. Również to, kiedy dokładnie przystąpił do konspiracji pozostaje tajemnicą. Wiadomo natomiast, że w 1943 roku dowodził jedną z konspiracyjnych placówek Obwodu Szczuczyn (krypt. „Łąka”). Zimą 1944 roku Radziwonie przechodzi do 77 pp AK – pod komendę Jana Piwnika „Ponurego” i obejmuje dowództwo plutonu w tymże zgrupowaniu.

Operacja „Ostra Brama”

W czasie trwania operacji „Ostra Brama” „Olech” z oddziałem kieruje się na północ, w stronę Wilna, jednak nie dociera do miasta, co ratuje go przed aresztowaniem przez sowietów. Zorientowawszy się w sytuacji Radziwonik z częścią podkomendnych postanawia powrócić w rodzinne okolice, do powiatu szczuczyńskiego, gdzie ponownie włącza się do pracy konspiracyjnej, pod komendą kolejno chor. Wacława Ługowskiego „Stojana”, ppor. Józefa Raubo „Zenita” i st. sierż. Anatola Urbanowicza „Lalusia”

Więcej na stronie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zapraszamy!

Akcja Krew – teraz Ty!

Akcja Krew – teraz Ty!

Witajcie,
Publikujemy otrzymany od naszych znajomych z akcji Rodacy-Bohaterom ważny list związany z niezwykłą akcją. Jestem pewna, że to zadanie spotka się w środowisku kibiców z dużym zainteresowaniem. W Ostrołęce dużo się dzieje, powstaje niezwykłe muzeum poświęcone Żołnierzom Wyklętym, jest tam mocne i patriotyczne środowisko. Serdecznie polecam Wam tę akcję wpisującą się tak wspaniale w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Pozdrawiam
Prezes Zarządu – Ilona Gosiewska
Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!
Drodzy Przyjaciele!

W imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej XVI Okręgu NZW „Mazowsze Orzeł Tęcza” i Stowarzyszenia Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” zwracam się z serdeczną prośbą o promocje wydarzenia, do którego odnośnik przesyłam poniżej.

https://pl-pl.facebook.com/events/1411042365862312/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&source=1

Dziś chcemy zachęcić wszystkich w Naszej Ojczyźnie do oddania swojej krwi i uratowania życia…Bo walka o życie oraz niesienie pomocy, tym którzy jej potrzebują może przybierać różne formy. Taka walka codziennie prowadzona jest między innymi w szpitalach, na salach operacyjnych. Aby była skuteczna, potrzebna jest krew, lek który może ofiarować drugiemu każdy z nas. To lek, którego nie da się niczym zastąpić. Zwracamy się do wszystkich z apelem, bo każda kropla krwi może uratować życie…
Tą akcją chcemy oddać hołd wszystkim Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego, którzy w walce niejednokrotnie kładli na Ołtarzu Ojczyzny wartość najcenniejszą – swoje życie…

Dziękujemy za zrozumienie i jakąkolwiek formę wsparcia akcji, dobre słowo, pamięć modlitewną o Żołnierzach, którzy walczyli o Prawdziwie Wolną Ojczyznę…

Bóg zapłać Wszystkim…

CHWAŁA BOHATEROM – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Pozdrawiam serdecznie
Grzegorz Sul
D-ca GRH XVI Okręgu NZW „Mazowsze-Orzeł-Tęcza”


We Wrocławiu można oddać krew w następujących miejscach:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa
53-115 Wrocław
ul. Rudolfa Weigla 5
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:05
rejestracja dawców 7:30 – 14:00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
50-345 Wrocław
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00
lub w soboty od 8.00 do 12.00

Wykaz Wojskowych Centrów Krwiodawstwa w Polsce:

http://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2014/11/Bez-nazwy-1.png

Wykaz Regionalnych Centrów Krwiodastwa w Polsce:

http://www.oddajkrew.pl/gdzieoddac.php

Akcja Krew

Zdrojewski nie chce Wyklętych!

Ministerstwo Kultury miało dofinansować Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Nie dofinansuje! Minister, którego nazwisko warto zapamiętać (Bogdan Zdrojewski) powiedział, że:

„Nie ma zapotrzebowania społecznego na tego rodzaju inicjatywę i jest ona niezbyt ważna z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa.”

Muzeum powstanie! Będzie zbierać środki na każdy możliwy sposób, zwracając się do Polaków, którzy pragną upamiętnić Żołnierzy Wyklętych.

Nie ma co czekać – czas się przyłączać i zbierać na ten cel!

Więcej na niezalezna.pl

Budynek główny muzeum/fot. Jacek Karczewski/niezalezna.pl