Piłkarze dają przykład!

Jak podaje strona Kibicowski Świat: Nie tylko kibice Lechii Gdańsk promują patriotyzm jak tylko można, dołączyli do nich też piłkarze: Sebastian Mila, Mateusz Bąk, Piotr Wiśniewski i Marcin Pietrowski. Na ich koszulkach widzimy portrety dwojga Bohaterów.

Danuta Siedzikówna “Inka”, (1928-1946) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.

Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” – (1904-1946) naczelnik II rejonu IV Okręgu Trockiego oraz dowódca drużyny Milicji Ludowej Pasa Neutralnego, sierżant Korpusu Ochrony Pogranicza, partyzant 3 Wileńskiej Brygady AK, zastępca dowódcy plutonu 5 Wileńskiej Brygady AK, dowódca 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Dzięki Wam, Panowie Piłkarze!