76. rocznica utworzenia NOW i ZJ

13 października 1939 roku została utworzona konspiracyjna organizacja wojskowa Stronnictwa Narodowego (SN), znana jako Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Po trzech latach, na mocy decyzji SN NOW została włączona do Armii Krajowej (AK). Członkowie NOW, którym nie odpowiadało dokonane w 1942 roku scalenie z AK, wraz z narodowcami (Obóz Narodowo-Radykalny) z utworzonej 14 października 1939 roku Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy (ZJ) utworzyli Narodowe Siły Zbrojne (NSZ). Na bazie NSZ, w lutym 1945 roku powstała organizacja konspiracyjna Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW), która walczyła do połowy lat 50. i poniosła ciężkie straty w trakcie Powstania Antykomunistycznego.
Wszystkie organizacje narodowe, przed, w trakcie i po wojnie były organizacjami najbardziej tępionymi przez wrogów Ojczyzny. Zarówno przez wrogów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
I tak to trwa po dziś dzień.

Zdjęcie nagłówkowe przedstawia pochód 3 Majowy w Łodzi, w którym uczestniczyło ponad 8000 narodowców-lata 30. XX wieku.

Zdjęcie na dole przedstawia żołnierzy z oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Jana Malinowskiego „Stryja” zabitych w starciu z Grupą Operacyjną KBW-UB-MO 12 lutego 1949 roku w Sinogórze. Zwłoki żołnierzy są oparte o drzwi stodoły i sprawia to wrażenie ustawianego zdjęcia grupowego. Brak szacunku do ciała martwego człowieka to znak rozpoznawczy zwyrodnialców przebranych w polskie mundury, mordujących od 1944 roku polskich patriotów.  Zdjęcie pochodzi z portalu podziemiezbrojne.pl

Politycznie Niepoprawny B

NZW