Katyń…

Katyń…

3 kwietnia 1940 roku, ruszył pierwszy transport śmierci z sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku do Katynia koło Smoleńska. Dwa dni później NKWD rozpoczęło likwidację obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. W wyniku Zbrodni Katyńskiej zamordowano około 22 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Do odpowiedzialności za zbrodnię katyńską władze ZSRR przyznały się – po 50 latach zaprzeczeń – dopiero w 1990 r.

Nikt ze sprawców, rozkazodawców ani wykonawców zbrodni katyńskiej do dziś nie został ukarany.

W Polsce, kiedy jeszcze obowiązywała nazwa Polska Rzeczypospolita Ludowa nie wspominano oficjalnie o zbrodni w Katyniu, a jeśli ktoś się zająknął – to przypisywał jej wykonanie Niemcom. W 1974 (w tak zwanym okresie gierkowskim) Wacław Karłowicz i Stefan Melak założyli Krąg Pamięci Katyńskiej. Na warszawskich Powązkach, od 1974 odbywały się uroczystości religijne, patriotyczne poświęcone ofiarom zbrodni.

Pamiętam, jako nastolatek, że zapalano tam znicze, pamiętam ciszę i skupienie oraz poczucie, że dzieje się coś niezwykłego…

W roku 1980 – Polacy odzyskali pamięć dzięki nielegalnym wydawnictwom, a oficjalna propaganda i cenzura miała do rozwiązania bieżące problemy. Dzięki temu wiele osób, w tym szczególnie młodzież, po raz pierwszy usłyszało o sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach.

W roku 1981 ustawiono w Dolince Katyńskiej kamienny krzyż. Inicjatorami byli ksiądz Stefan Niedzielak i Stefan Melak.

Po kilku godzinach Służba Bezpieczeństwa usunęła krzyż.

13 grudnia 1981 ogłoszono stan wojenny…

1 sierpnia 1983 roku, w 39. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się manifestacja z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób. Kilka tysięcy z nich zgromadziło się wokół Dolinki Katyńskiej, gdzie śpiewano pieśni patriotyczne i składano kwiaty. 16 sierpnia 1983 roku akt erekcyjny budowy pomnika społecznego, wmurowany w Dolince Katyńskiej 6 grudnia 1981 roku, został wydobyty przez ekipę saperską Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, która „dokonała rozbrojenia pocisku przeciwlotniczego z napisem KATYŃ 1940”, jak napisano w dokumencie przedstawionym kierownictwu cmentarza.

1 sierpnia 1984 roku w Dolince Katyńskiej ponownie ustawiono drewniany krzyż upamiętniający ofiary zbrodni, który znów został usunięty przez władze…

No Comments

Post a Comment