Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

Pamiętajcie – 1 marca! Powojenna niepodległościowa konspiracja antykomunistyczna była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu Narodu wobec narzuconej władzy komunistycznej.

W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach wywodzących się w większości z Narodowych Sił Zbrojnych oraz z Armii Krajowej.
Około dwudziestu tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom.
Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi kontynuujących walkę z nową okupacją po 1944 roku – Żołnierzy Wyklętych.
Ostatni „leśny” żołnierz WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Komuniści za wszelką cenę próbowali wymazać ze świadomości społecznej fakt istnienia i walki Żołnierzy Wyklętych lub zohydzić i zafałszować ich obraz w oczach społeczeństwa przedstawiając, jako „bandytów”.
Bezimienne groby tych niezłomnych wojowników o Polskę ciągle zobowiązują młode pokolenia do walki o pamięć.
Dopóki szczątki ostatniego Żołnierza Wyklętego nie zostaną odnalezione i pochowane z należną czcią, nie spoczniemy.
To m. in. dla tego musimy możliwie najszerzej rozpropagować 1 marca, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ze względu na coraz większą liczbę przeróżnych inicjatyw obywatelskich, społecznych i urzędowych, które organizowane są 1 marca dla uczczenia pamięci Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego, postanowiliśmy spróbować zbierać w jednym miejscu informacje o tych wydarzeniach.

Prosimy o nadsyłanie informacji o uroczystościach organizowanych w Waszych miastach i regionach.

No Comments

Post a Comment