Nasza muzyka!

Nasza muzyka!

Nasza muzyka! Contra Mundum, podczas koncertu w Gdyni na Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Zespół zaprasza na scenę Pana Józefa Bandzo ps. „Jastrząb”.To ostatni Żołnierz majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – żołnierz AK, partyzant 3 Brygady AK „Szczerbca” na Wileńszczyźnie, 5 Brygady AK „Łupaszki”, 3 Brygady NZW „Burego”, dowódca patrolu dywersyjnego Okręgu Wileńskiego AK.

To był utwór, który zachęcił mnie do posłuchania całej płyty. Wam też polecam!

Contra Mundum – Cześć i Chwała Bohaterom

„Nigdy z królami nie będziem w aljansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach –
Słudzy Maryi”

0:00 – PROLOG – Adam Mickiewicz (fraza z dramatu „Dziady” cz.III; 1832 r.)/Stanisław Wyspiański (frag. dramatu „Wyzwolenie”; 1902 r.)
wstęp jako motto programu: myśl prof. Henryka Elzenberga zapisana w jego dzienniku pod datą 13 października 1951 r.

4:02 – PIEŚŃ KONFEDERATÓW BARSKICH (fragm.) – Juliusz Słowacki (1843 r.)

8:00 – SZTANDARY POLSKIE NA KREMLU – Mieczysław Romanowski (1857 r.)
wstęp: fragm. poematu „Anhelli” – Juliusz Słowacki
treść napisu na sztandarze niesionym w Warszawie podczas demonstracji na cześć dekabrystów w styczniu 1831r. Autor słów – Joachim Lelewel

11:20 – ZGASŁY DLA NAS NADZIEI PROMIENIE (fragm.) – Edmund Wasilewski
wstęp: fragm. depeszy Romualda Traugutta do księcia W. Czartoryskiego z dnia 9 grudnia 1863 r.
fragm. wiersza „Opuszczona Cytadela” – Artur Oppman “Or-Ot”

17:43 – W PAMIĘTNIKU (fragm.) – Cyprian Kamil Norwid (1861 r.)/dodane wersy- Zbigniew Wąsowski (2015)
wstęp: myśl Zbigniewa Herberta z listu do Haliny Misiołkowej z dnia 18 marca 1951 r.

22:29 – I ZNOWU TUPOT NÓG SOŁDACKICH – Władysław Sebyła (1938 r.)
wstęp: fragm. „Traktatu poetyckiego” – Czesław Miłosz

26:40 – NOC ZAPADA NAD CICHYM JEZIOREM (fragm.) – Henryk Rasiewicz ps.”Kim” (24 grudnia 1943 r.)
wstęp: fragm. roty przysięgi żołnierza Armii Krajowej w wykonaniu uczniów warszawskiego L.O. im.Władysława IV

31:18 – Z LASU – Krzysztof Kamil Baczyński (27 czerwca 1944 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Pokolenie” – Krzysztof Kamil Baczyński

36:47 – SCHODZĄC – Tadeusz Gajcy (1944 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Wiatr” – Krzysztof Kamil Baczyński

42:08 – POKOLENIE (fragm.) – Krzysztof Kamil Baczyński (22 lipca 1943 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Pieśń” z tomiku „Gdziekolwiek ziemia” – Tadeusz Borowski
fragm. recenzji tomiku „Gdziekolwiek ziemia” z prasy konspiracyjnej, 1943 r. – Wacław Bojarski

47:58 – DO POTOMNEGO (fragm.) – Tadeusz Gajcy (1944 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Śpiew murów” – Tadeusz Gajcy

55:34 – HYMN V BRYGADY WILEŃSKIEJ – Stefan Łaszkiewicz (?) ps. „Fryc” (lipiec 1945 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Dulce, decorum est pro patria mori” – Marian Hemar

60:33 – BALLADA O JANKU WIŚNIEWSKIM – muz. Andrzej Korzyński /sł. Krzysztof Dowgiałło (grudzień 1970)
wstęp: fragm. wiersza „Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniew Herbert
nawiązanie do zastrzelonych i zakatowanych w Trójmieście w grudniu 1970 r. oraz do wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie w 2014 roku – Norbert “Smoła” Smoliński

65:05 – PROŚBA – Zbigniew Herbert (1957 r.)
wstęp: parafraza myśli prof. Henryka Elzenberga

68:42 – EPILOG – fragm. poematu „Beniowski” – Juliusz Słowacki (1841 r.) /fragm. wiersza „Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniew Herbert (1973 r.)

Skład zespołu:
Norbert „Smoła” Smoliński – wokal,
Adam „Malczas” Malczewski – gitary,
Tomasz Zień – organy Hammonda, pianino, akordeon,
Michał Kamiński – bas,
Emil Wernicki – perkusja

Za koncept albumu oraz wybór wszystkich tekstów odpowiada Fundacja Pamiętamy

film pierwszy od: Kacper Gizbo drugi od: Dobra muzyka

No Comments

Post a Comment