Sojusznicy Hitlera i pogromcy żydów!

Sojusznicy Hitlera i pogromcy żydów!

„Sojusznicy Hitlera i pogromcy żydów… byli w Polsce podczas okupacji… To była Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa – organizacje, które współpracowały z Niemcami.”

– mówi Leszek Żebrowski na spotkaniu zorganizowanym przez Kibiców Unii Oświęcim i Narodowy Oświęcim. Nawiązuje do komentarzy gazety parszywej w sprawie Danuty Siedzikówny „Inki”.

Uczmy się historii od Leszka Żebrowskiego!

film od: zworazwora

No Comments

Post a Comment