Druga amnestia

Tak zwana amnestia… 22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił drugą tzw. amnestię. Komuniści nie dotrzymali obietnic amnestyjnych, ujawniający się Polacy byli aresztowani i maltretowani. Na podstawie wymuszonych bestialskim biciem zeznań dokonywano dalszych aresztowań. „Amnestia” miała na celu zdławienie powstania antykomunistycznego (1944-1953), oraz całkowitą likwidację podziemia antykomunistycznego w Polsce.

Hieronim Dekutowski „Zapora” tak wyraził się o „amnestii”:

„Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie.”

Na poniższym zdjęciu obwieszczenie prezydenta m.st. Warszawy Stanisława Tołwińskiego o uchwaleniu przez Sejm w dniu 22 II 1947 r. ustawy o amnestii i powołaniu przy wszystkich urzędach bezpieczeństwa komisji złożonych z przedstawicieli miejscowych rad narodowych i władz bezpieczeństwa, 3 III 1947 r., APW, sygn. A/VI P 19, nr 367

06

Politycznie Niepoprawny B

Nasza muzyka!

Nasza muzyka! Contra Mundum, podczas koncertu w Gdyni na Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Zespół zaprasza na scenę Pana Józefa Bandzo ps. „Jastrząb”.To ostatni Żołnierz majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – żołnierz AK, partyzant 3 Brygady AK „Szczerbca” na Wileńszczyźnie, 5 Brygady AK „Łupaszki”, 3 Brygady NZW „Burego”, dowódca patrolu dywersyjnego Okręgu Wileńskiego AK.

To był utwór, który zachęcił mnie do posłuchania całej płyty. Wam też polecam!

Contra Mundum – Cześć i Chwała Bohaterom

„Nigdy z królami nie będziem w aljansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach –
Słudzy Maryi”

0:00 – PROLOG – Adam Mickiewicz (fraza z dramatu „Dziady” cz.III; 1832 r.)/Stanisław Wyspiański (frag. dramatu „Wyzwolenie”; 1902 r.)
wstęp jako motto programu: myśl prof. Henryka Elzenberga zapisana w jego dzienniku pod datą 13 października 1951 r.

4:02 – PIEŚŃ KONFEDERATÓW BARSKICH (fragm.) – Juliusz Słowacki (1843 r.)

8:00 – SZTANDARY POLSKIE NA KREMLU – Mieczysław Romanowski (1857 r.)
wstęp: fragm. poematu „Anhelli” – Juliusz Słowacki
treść napisu na sztandarze niesionym w Warszawie podczas demonstracji na cześć dekabrystów w styczniu 1831r. Autor słów – Joachim Lelewel

11:20 – ZGASŁY DLA NAS NADZIEI PROMIENIE (fragm.) – Edmund Wasilewski
wstęp: fragm. depeszy Romualda Traugutta do księcia W. Czartoryskiego z dnia 9 grudnia 1863 r.
fragm. wiersza „Opuszczona Cytadela” – Artur Oppman “Or-Ot”

17:43 – W PAMIĘTNIKU (fragm.) – Cyprian Kamil Norwid (1861 r.)/dodane wersy- Zbigniew Wąsowski (2015)
wstęp: myśl Zbigniewa Herberta z listu do Haliny Misiołkowej z dnia 18 marca 1951 r.

22:29 – I ZNOWU TUPOT NÓG SOŁDACKICH – Władysław Sebyła (1938 r.)
wstęp: fragm. „Traktatu poetyckiego” – Czesław Miłosz

26:40 – NOC ZAPADA NAD CICHYM JEZIOREM (fragm.) – Henryk Rasiewicz ps.”Kim” (24 grudnia 1943 r.)
wstęp: fragm. roty przysięgi żołnierza Armii Krajowej w wykonaniu uczniów warszawskiego L.O. im.Władysława IV

31:18 – Z LASU – Krzysztof Kamil Baczyński (27 czerwca 1944 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Pokolenie” – Krzysztof Kamil Baczyński

36:47 – SCHODZĄC – Tadeusz Gajcy (1944 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Wiatr” – Krzysztof Kamil Baczyński

42:08 – POKOLENIE (fragm.) – Krzysztof Kamil Baczyński (22 lipca 1943 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Pieśń” z tomiku „Gdziekolwiek ziemia” – Tadeusz Borowski
fragm. recenzji tomiku „Gdziekolwiek ziemia” z prasy konspiracyjnej, 1943 r. – Wacław Bojarski

47:58 – DO POTOMNEGO (fragm.) – Tadeusz Gajcy (1944 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Śpiew murów” – Tadeusz Gajcy

55:34 – HYMN V BRYGADY WILEŃSKIEJ – Stefan Łaszkiewicz (?) ps. „Fryc” (lipiec 1945 r.)
wstęp: fragm. wiersza „Dulce, decorum est pro patria mori” – Marian Hemar

60:33 – BALLADA O JANKU WIŚNIEWSKIM – muz. Andrzej Korzyński /sł. Krzysztof Dowgiałło (grudzień 1970)
wstęp: fragm. wiersza „Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniew Herbert
nawiązanie do zastrzelonych i zakatowanych w Trójmieście w grudniu 1970 r. oraz do wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie w 2014 roku – Norbert “Smoła” Smoliński

65:05 – PROŚBA – Zbigniew Herbert (1957 r.)
wstęp: parafraza myśli prof. Henryka Elzenberga

68:42 – EPILOG – fragm. poematu „Beniowski” – Juliusz Słowacki (1841 r.) /fragm. wiersza „Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniew Herbert (1973 r.)

Skład zespołu:
Norbert „Smoła” Smoliński – wokal,
Adam „Malczas” Malczewski – gitary,
Tomasz Zień – organy Hammonda, pianino, akordeon,
Michał Kamiński – bas,
Emil Wernicki – perkusja

Za koncept albumu oraz wybór wszystkich tekstów odpowiada Fundacja Pamiętamy

film pierwszy od: Kacper Gizbo drugi od: Dobra muzyka

Hieronim Dekutowski – rocznica mordu

7 marca 1949 roku komuniści zamordowali majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Dekutowski był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, cichociemnym, dowódcą oddziałów partyzanckich (AK, DSZ, WIN), oraz harcerzem. Zapora został zamordowany o godzinie 19.00, a po nim, w pięciominutowych odstępach, zostali zamordowani jego podwładni: Stanisław Łukasik, Roman Groński, Edmund Tudruj, Tadeusz Pelak, Arkadiusz Wasilewski i Jerzy Miatkowski.

Ostatnie słowa Hieronima Dekutowskiego brzmiały:

„Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!

tak zwana II amnestia…

Tak zwana amnestia… 22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. II amnestię. Komuniści nie dotrzymali obietnic amnestyjnych, ujawniający się byli aresztowani i maltretowani. Na podstawie wymuszonych bestialskim biciem zeznań dokonywano dalszych aresztowań. Amnestia miała na celu zdławienie Powstania antykomunistycznego, oraz całkowitą likwidację podziemia antykomunistycznego w Polsce.

Hieronim Dekutowski Zapora tak wyraził się o amnestii:

„Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie.”

Łupaszka – rocznica śmierci

Dokładnie 64 lata temu 8 lutego 1951 r. komunistyczna bezpieka zamordowała strzałem w tył głowy jednego z najwybitniejszych dowódców polskiej armii podziemnej – majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

Chwała i Cześć Bohaterom!

Tymczasowe

Tymczasowa kwatera na warszawskiej „Łączce”

Źródło: Fundacja „Łączka”

Andrzej Kołakowski „Rozstrzelana armia” / film od: PrawicowyInternet

Różańce ofiar, mgły nad rojstami,
A tętent kopyt rytm wybija.
To pułki armii rozstrzelanej,
To przeszłość, która nie przemija.

Przez mgły pamięci, życia zamęt
Wędruje szwadron za szwadronem.
Błyszczą honorem klingi szabel,
Stygnie koralem krew na skroniach.

W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki,
To śpiący rycerze majora Łupaszki.
Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom,
Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.

W dusznych oparach współczesności
Kręcą się mroczne interesy.
Na euro się przelicza kości
A pamięć leczy się ze stresu.

Nad polskim Wilnem zaszło słońce,
Snuje się wieczór niespokojny,
A Ostrobramska Matka wita
Swe dzieci wracające z wojny.

Od wrót Ostrej Bramy do katowni Gdańska –
Tak się zakończyła przygoda ułańska.
Zagrała pobudka, rżą w przestworzach konie,
Odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach

Tropem Wilczym!

Tropem Wilczym!

Format Cytat

W dniu 1 marca w ponad 50 miejscowościach m. in.: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach, kilkanaście tysięcy biegaczy wystartuje wystartuje w biegu „Tropem Wilczym” na symbolicznym dystansie 1963 metrów – jest to nawiązanie do daty śmierci ostatniego z Żołnierzy WyklętychJózefa Franczaka „Lalka”. Impreza ma na celu popularyzację wiedzy o polskim podziemiu antykomunistycznym i antysowieckim działającym w latach 1944 – 1963 w obrębie granic II RP.

Tegoroczna edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” organizowana jest przez Fundację Wolność i Demokracja i urasta do rangi największej imprezy biegowej o charakterze edukacyjnym. „W tym roku także kładziemy nacisk na upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli na Kresach wschodnich, na terenach zajętych przez Sowietów.

„Mam wrażenie, że o „Ogniu”, „Łupaszce”, „Zaporze” wie już coraz więcej osób, natomiast niewielu wie o tym, że na terenach zaanektowanych przez Związek Sowiecki do początku lat 50-tych walczyły polskie oddziały, w polskim umundurowaniu. Oni wierzyli, że Polska ich tam na Kresach nie zostawi. Ci, którzy o to walczyli byli najbardziej wyklęci z wyklętych”

mówi Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka publiczna na budowę Szkoły z Polskim Językiem Nauczania w Łanowicach na Ukrainie (dawne województwo lwowskie) im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego – Prezesa II Zarządu WiN.

Każdy z uczestników biegu otrzyma też koszulkę z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych: Danuty Siedzikówny „Inki”, Antoniego Radziwonika „Olecha”, Władysława Łukasiuka „Młota”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i Józefa Franczaka „Lalka” oraz pamiątkowy medal.

Warszawie będzie można biec na dystansie 5 i 10 km. Zapisy do poniedziałku. Więcej informacji: tropemwilczym.pl